РУ БЕ EN

Ластоўскі Вацлаў Юсцінавіч (1883–1937) пісьменнік, кнігазнаўца

Нарадзіўся 27 кастрычніка 1883, засценак Калеснікаў Дзісенскага павета Віленскай губерні, цяпер Глыбоцкі раён Віцебскай вобласці. Беларускі грамадскі і палітычны дзеяч, пісьменнік, гісторык, філолаг, літаратуразнавец, этнограф, кнігазнаўца. Яго псеўданімы: Власт; Wlast; Юры Верашчака; Ласт; В.Ласт.; Уласт; Арцём Музыка; Пагашчанін; Палачанін; Сваяк; Ю.Сулімірскі; Veritatis; Miles; Peregrinus.

У 1896 годзе працаваў бібліятэкарам у студэнцкай бібліятэцы ў Пецярбургу, дзе наведваў лекцыі ва ўніверсітэце. З 1909 года – сакратар рэдакцыі «Нашай Нівы» і загадчык першай беларускай кнігарні, у 1916—1917 – рэдактар газэты «Гоман», у 1918 выдаваў газету «Krywičanin». Друкаваўся з 1909. Аўтар гістарычнай аповесці «Лабірынты» (1923), сцэнічнага эпізода з жыцця Ф. Скарыны («Адзінокі», 1923). Складаў чытанкі для дзяцей. Апрацоўваў гістарычныя легенды. Аўтар апавяданняў, артыкулаў пра С. Палуяна, П. Багрыма, Ц. Бычкоўскага, К. Каліноўскага, В. Цяпінскага і інш., успамінаў пра М. Багдановіча, Я. Купалу, «нашаніўскі перыяд». Перакладаў з рускай (А. Талстой), англійскай (Р. Кіплінг, Б. Мэон), польскай (Э. Ажэшка, А. Валодзьскі, К. Тэтмаер), дацкай (Х. К. Андэрсен) і інш.

Творы:

 1. Што трэба ведаць кожнаму беларусу / В.Ластоўскі.  –   Мінск : [б.в],  – 32 с.
 2. Кароткая гісторыя Беларусi / В.Ю.Ластоўскі.  –  Мінск :  Універсітэцкае, 1992. – 124, [2] с
 3. Бяздоннае багацце : апавяданні, легенды, казкі, аповесці  /  Вацлаў Ластоўскi. –   Мінск :  Юнацтва, 2001. –  203, [1] с.
 4. Лабірынты / В. Ластоўскі // Маладосць. –    – № 9. –  С. 103-120.

Літаратура аб жыцці і дзейнасці:

 1. Драздовіч, Я. Дзённік / Я. Драздовіч // Маладосць. – 1992. – № 2.
 2. Міхнюк, У. Справа Вацлава Ластоўскага / У. Міхнюк // Маладосць. – 1993. – № 8-9.
 3. Снапкоўская, С. «Сыном маладой Беларусі…»: педагагічная спадчына Вацлава Ластоўскага / С. Снапкоўская // Роднае слова. – –  № 10.  –  С. 38-41.
 4. Хмяльніцкая, Л. Новыя звесткі да біяграфіі Вацлава Ластоўскага / Л. Хмяльніцкая // Голас Радзімы. –  –  6 студз.
 5. Янушкевіч, Я. Неадменны сакратар Адраджэння: Вацлаў Ластоўскі / Я. Янушкевіч. – Мінск : [б.в.], 1995.
 6. Кісялеў, Г. В. Ластоўскі Вацлаў / Г. В. Кісялеў // Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны слоўнік у 6 т. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 1994. – Т.4. – С. 16 – 20.
 7. Барысенка, В. У. Праблемы светаўладкавання ў апавяданнях В. Ластоўскага. / В. У. Барысенка. – Мінск : МДЛУ, 2000. – 25 с.
 8. Васючэнка, П. Захоплены Лабірынтам / П. Васючэнка // Роднае слова. – 2008. – № 11. – С. 3-6.
 9. Васючэнка, П. Мастацкія адкрыцці Вацлава Ластоўскага на фоне сусветнай літаратуры / П. В. Васючэнка // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А, Гуманитарные науки. – 2008. – № 7. – С. 145–148.
 10. Доўнар, Л. І. “У горадзе маім – такім мацоўным – адзін я быў!” / Ларыса Доўнар // Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры: гісторыя і сучаснасць : зб. навук. прац. – Мінск : Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 2011. – [Вып. 3]. – С. 139–168.

Интернет-ресурсы: