РУ БЕ EN

Друкаваная прадукцыя «Згаджаюся з думкай»

 

Артыкулы пра Язэпа Пушчу ў перыёдыцы:

Андреева, Ю. "Слаўся,зямлі нашай светлае імя". История Государственного гимна захватывающая и полна неожиданностей / Юлия Андреева // Беларуская думка. - 2023. — №5. — С. 10-18 . ББК М81.

Марціновіч, А. Прыветнай песні адгалосе / Алесь Марціновіч // ЛіМ.Літаратура і мастацтва. - 2023. — 19 мая. — С.4.

Валуев, И. Один из авторов гимна Беларуси — наш земляк / Иван Валуев // Прысталічча. - 2022. — 18 мая. — С.12. ББК М81

Весялуха, М. Кампазітар Уладзімір Карызна: «Добрая музыка выхоўвае чалавека» [Электронны рэсурс] / Марына Весялуха // Звязда. – 2016. – 30 кастр. – Рэжым доступу : https://zviazda.by/ru/node/91956.

Уладзімір Карызна: «Больш Радзіму не аддадзім. Хопіць, што ў нас Савецкі Саюз скралі» [Электронны рэсурс] // СБ.Беларусь сегодня. – 2021. – 8 чэрв. – Рэжым доступу : https://www.sb.by/articles/uladzimir-karyzna-bolsh-radzimu-ne-addadzim-khopits-shto-nas-savetski-sayuz-skrali.html.

Гоўзіч, І.А. Жанрава-стылёвыя пошукі Уладзіміра Карызны (да 80-годдзя з дня нарадджэння паэта) [Электронны рэсурс] / І. А. Гоўзі // Весці БДПУ. – 2018. – № 3. – Сер . 1. – С. 112 – 116. – Рэжым доступу : https://elib.bspu.by/bitstream/doc/40102/1/120183112.pdf?ysclid=lhrfvdn6ya965039322.

Уладзімір Карызна (нар.1938) [Электронны рэсурс]. – Рэжым  доступу: https://elib.bspu.by/bitstream/doc/57623/1/uladz_m_r_karyzna.pdf?ysclid=lhrdsmqge3993260760.

Суббот, В.  Один из авторов Государственного гимна Беларуси – известный поэт Владимир Каризна: есть хлеб – будет песня [Электронный ресурс] / Владзимир Суббот //СБ.Беларусь сегодня. – 2023. – 13 мая. – Режым доступа : https://www.sb.by/articles/adzin-z-a-tara-dzyarzha-naga-gimna-belarusi-vyadomy-paet-uladzimir-karyzna-galo-ny-muzychny-tvor-guch.html?ysclid=lhrgmc73vs207102697.

Верасень, М. Уладзіміру Карызну спаўняецца 80 гадоў [Электронны рэсурс] / Марына Верасень ; [фота К. Дробава] // Звязда. – 2018. – 26 мая. – Рэжым доступу : https://zviazda.by/ru/node/134154.